Поиск в этом блоге:

Небо кричит

martes, 11 de octubre de 2011

Перу в древността и днес - превод на български езикПеру в древността и днес
превод на български език

Статията е посветена на
учениците от девети "В" клас
на Математическата гимназия "Д-р Петър Берон", Варна,
с класен ръководител Калинка Тасева
и специално на Дамян Стоянов,
който поиска тази информация с образователна цел.
Успех в училище!Перу в древността и днес

Индианските народи от Андите,
/ които преди са формирали Конфедерацията на инките наричана от самите инки: Тауантинсую, /
а в по-ново време позната на нас като: Империята на Инките,
в продължение на 500 години са съхранявали дълбоко в сърцата си много легенди и предания, разказващи за Възраждането на една нова и по-мощна Конфедерация Тауантинсую.След смъртта на инката Манко Капак, а по-късно и на Тупак Амару II, лидерите на съпротивата на местните народи от Андите продължават традициите си съхранявайки ги в най-голяма тайна с надеждата, че ще се осъществи нов Пачакути, тоест Епоха на Възраждане и Възстановяване.

Тази Епоха на Възраждане и Възстановяване - Пачакути, според вярванията на местното население на Андите ще бъде придружена с голям природен катаклизъм и едновременно с това ще се осъществи движение на Духовно Обновление, което ще позволи знамената на Тауантинсую отново волно да се развеят над всяка една от четирите области наречени Суюс, на които държавата е разделена: Коясую, Антисую, Чинчасую и Контисую.

Има много легенди, които описват епохата на Възраждането или Възстановяване на Тауантинсую:
Някои от тях са тайни, защото в най-дълбока тайна, са били предавани само от родители на деца, и така са достигали до всяко следващо поколение; а други са популярни, широкоразпространени и известни на всички.
Във вторите всеки народ е вложил желанието си за възстановяване на онова общество, където глад не е имало, на онази форма на живот, която независимо от съществуването на много индиански наречия и езици всички наричат с общото име "Добър живот".
В онзи обществен строй както вече казахме не е имало глад, не е имало бедни, нито богати, а неморалните действия са били жестоко наказвани дори понякога със смърт, независимо дали престъпникът е бил високопоставено държавно лице или обикновен гражданин. Единствено и само "Кралската двойка" тоест Сапа Апу Инка и неговата съпруга Ла Коя са могли да опрощават присъдите за извършено престъпление, но само при единодушно съгласие между двамата, понеже те са царували и управлявали Конфедерацията заедно и в единодушие.

Много от народите живущи и днес в Андите са запазили древните традиции и обичаи, а също така познават в подробности родословието си и знатността / кралската кръв / на потомците на Императорите на инките, чието семейство е запазило названието си от древни времена Капак Куна / потомците на Манко Капак /.
Хората родени в семейството на Капак Куна са запазили етнически чисто потомството си и само по тази линия се избират най-достойните младежи и девойки за настоящи наследници на този род с древни традиции. Те са съхранили от древността до днес, мирогледа и знанията на Славното Тауантинсую във всяка област на духовния живот, академичния живот и живота на политическото ръководство за възраждането на Конфедерацията на Инките.
Някои местни народи и племена познават надеждата за Възраждане и Възстановяване на Тауантинсую под името Инкари Таки Онкой, чиито знамения са следните:

Избраният за да постави началото тази нова Велика епоха в историята на инките наречена - Пачакути / епоха на Възраждане и Възстановяване,/ би трябвало да се роди в средата на 20 век. И тази "среда" има своя смисъл - това означава, че този човек ще раздели 20 век на две половини, но "половината" не означва точно 50 на брой, освен това сумата на числата трябва да е нечетна. А този нечетен сбор от своя страна трябва да се сборува и да се получи числото 4, което отговаря на броя на четирите области наречени Суюс, които съвпадат с четирите посоки на света, което е архитип на разделението на политическия свят.
Вторият белег за второто идване на Виракоча, който е бил онзи, който е дал началото на първата промяна Пачакути, е че при раждането на бебето сълзите му ще се превърнат в кръв, и ще може да бъде излекувано само с течащите води от извора Пукарина, който извира в долината между върховете Катекил, Шулкауанка и Анауанка.
Третият белег е, че ще има счупване или фрактура на десния крак - което е метафора или преобраз, че Тауантинсую ще бъде в робство повече от 500 години.
Следващият знак е, че той ще носи белега на ноктите на Кондора на лявата си ръка.

Така във всички общности в рода на потомците на императорите на инките са се приготвяли акушерките за да са достойни да помогнат при раждането на Новият Потомък чрез когото ще започне Великата Промяна.

Но да започне Великата Промяна ключът е Цветето, което расте там където водата е като камък, нейната любов ще обедини двата враждуващи свята на бледоликите и на червенокожите, светът на индианците от Андите и както жената на първия Пачакути Юпанки, дойде от острови на хиляди мили на Запад в морето. Така бъдещата съпруга Коя ще дойде от много по-далечни земи от Антисую, което е в посока към Изгрева на Слънцето, от брега на едно Черно море, където през зимата водата става камък.
Бъдещите лидери на народите от Андите са били избирани измежду младите хора които са най- способни както физически, така и притежаващи добре развити интелектуални способности, много търпение като основно качество и да обичат природата и хората - независимо от пола и етноса им.

Той тръгва на светско училище, едва на 8-годишна възраст, а до тази възраст се обучава и образова от родителите на майка си и баща си и от своите родители.
За да се запази чистотата на кръвта потомците на императорите на инките винаги са се женели в семейния кръг и единствено и само Самият Сапа Апу Инка, който ще даде началото на промяната е имал правото и призванието да се ожени за жена, която ще дойде от далеч, от там където слънцето изгрява като това е белег и преобраз за съюза между тези два толкова различни свята и сигналът, по който ще я разпознае, е че ще я срещне в месеца на Инти Райми - тоест месеца на лятното слънцестоене.

През 70-те и 80-те години в Перу възникнали въоръжени групировки, които се противопоставили на държавното управление, което традиционно е в ръцете на малка група хора - потомци на белите европейски заселници било те испански или от друга националност, или пък метиси, които считат себе си за бели поради факта, че в живота си се водят от светогледа и интересите на белия елит, който продължава да управлява онова, което е останало от Тауантинсую днес.
Много млади хора видели в тези въоръжени групи, изпълнение на обещанието, дадено в легендите за Инкари и Таки Онкой, но в действителност, философията на тези групировки и действията им не съответстват на философията, нито на мирогледа за света на индианците от Андите.Индианското разбиране за "Добрият Живот" се свежда до прилагането на РАВНОВЕСИЕ в личния живот и на следните четири правила:
РАВНОВЕСИЕ между обществото и индивида.
РАВНОВЕСИЕ между човека и природата.
РАВНОВЕСИЕ между елита и онези, които са извън него.
РАВНОВЕСИЕ между продуктивност и възпроизводство.

Хуан Естебан Юпанки Вильялобос
Тупак Исак II
Уаманпука
Пукаруна

PS Оригиналът на текста е на испански, можете да го прочетете на страницата в следния сайт:

http://juanestebanyupanqui.blogspot.com/2011/10/peru-en-la-antiguedad-y-hoy.html

Прости меня, Господь! Красивая молитва - Путь мудрости

Busqueda personalizada

Búsqueda personalizada